اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد

اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد

اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ سیاه مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد که جز مرغ های تزیینی به شمار می اید . بهترین گزینه برای تولید تخم خوراکی و نطزفه دار میباشد . برای اطلاعات کامل در مورد نژاد مرندی از وب سایت تخصصی مرغ مرندی دیدن کنید .

www.morqmarandi.com

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وراثت تخم مرغ» ثبت شده است


وراثت تولید تخم مرغ :

 وراثت اندازه تخم مرغ:

  وراثت اندازه تخم مرغ

مطلوب ترین اندازه تخم مرغ چقدر است؟ اخیراً متخصصین علم ژنتیک طیوری را بوجود آورده اند که تخم مرغ هایی بزرگ تولید می کنند. ولی اندازه تخم مرغ فاکتوری بسیار متغیر است، به نحوی که در یک مرغ یا در بخشی از تولید یک مرغ اندازه تخم مرغ ممکن است ایده آل باشد در صورتی که در موارد دیگر چنین نیست.

 اهمیت اندازه تخم مرغ:

اندازه تخم مرغ نتیجه یک خصوصیت و یا خصوصیات ژنتیکی کمی است که دارای توارث پذیری بالایی نیز می باشد. بنابراین برای متخصصین ژنتیک افزودن اندازه تخم مرغ در یک سویه خاص طیور نسبتاً ساده است ولی این کار برای مرغداران مشکل خواهد بود که در اندازه تخم مرغ دخالتی داشته باشند

تخم مرغ ها چه با معیار درجه بندی وزنی و چه با معیار وزن کلی فروخته شوند به هر حال هرچه بزرگ تر باشند بهتر خواهند بود. غالباً بهای تخم مرغ های بسیار بزرگ با تخم مرغ های بسیار بزرگ باید به عنوان یک عدم مزیت به حساب آید.

 تنوع اندازه تخم مرغ:

 تنوع اندازه تخم مرغ

برای تنوع اندازه تخم مرغ دلایل متفاوتی وجود دارد. بعضی از آنها نتیجه الگوی طبیعی تولید تخم مرغ هستند، بعضی دیگر نتیجه تغذیه و مدیریت می باشند و بالاخره زاده مسائل ژنتیکی هستند.

 تنوع وزن تخم مرغ در طیور مختلف:

تنوع وزن تخم مرغ در طیور مختلف

 مرغ های یک گله، تخم مرغ های با اندازه های (وزن های) متفاوت تولید می کنند، ولی هر پرنده تمایل دارد که به زور متوالی با اندازه مشابه تولید کند. تنوع فقط وقتی بروز میکند که تخم مرغ های دو زرده به خاطر اوولاسیون های متعدد بروز کند

به علاوه تخم مرغ های تولیدی هر پرنده شکل های مشابهی دارند. اگرچه نسبت زیادی از مرغ ها تخم مرغ هایی تولید خواهند کرد که وزنی نزدیک به وزن متوسط تولید گله دارد، ولی تعداد مرغ هایی که تخم مرغ هایی کوچک تر و یا بزرگ تر تولید می کنند هم کم نیست.

 تنوع اندازه تخم مرغ در طول یکسال تخم گذاری:

 تنوع اندازه تخم مرغ در طول یکسال تخم گذاری

 اندازه تخم مرغ ها در ابتدای تولید نسبتاً کوچک می باشد. با افزایش سن مرغ ها کم کم اندازه تخم مرغ ها افزایش می یابد تا این که در اواخر اولین سیکل تخمگذاری به حداکثر اندازه خود می رسد. اگر این مرغ یک دوره تولک رفتن اجباری داشته باشد، تخم مرغ های او در سیکل دوم تولید بزرگ تر از سیکل اول تولید خواهند شد، ولی بزرگ تر از هنگامی نخواهند بود که تولک رفتن صورت نمی گرفت

غالباً اولین تخم مرغ ها، چه از نظر تجاری و چه از نظر توانایی جوجه درآوری ارزش کمی دارند، چون اندازه آنها کوچک می باشد. این موضوع مرغداران را بر آن می دارد که زمان شروع تولید تخم مرغ را به تأخیر اندازند، تا زمانی که سن پرنده بیشتر شده و اندازه تخم مرغ هایش نیز بزرگ تر شود.

 درجه بندی تجاری تخم مرغ ها:

تولید کنندگان تخم مرغهای تجاری چون تخم مرغ های خود را قبل از عرضه به بازار از نظر وزنی ارزیابی می کنند، کاملاً این حقیقت را دریافته اند که اندازه تخم مرغ ها در طی یک سال تخمگذاری افزایش می یابد. تخم مرغ های سنگین تر اندازه بزرگ تر و همچنین بهای بیشتری دارند

وزن تخم مرغ و درجه بندی اندازه آن از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است، ولی در ایالات متحده آنها را مطابق جدول ذیل درجه بندی می کنند.

درجه بندی

حداقل وزن خالص برای هر

دوجین تخم مرغ (گرم)

فوق العاده بزرگ

850

بسیار بزرگ

745

بزرگ

680

متوسط

595

کوچک

510

بسیار کوچک

425

تأثیر اندازه تخم مرغ بر درآمد مالی:

تنها هنگامی که از تخم مرغ های فوق العاده بزرگ و بسیار بزرگ نفعی عاید شود، این صفت به عنوان مزیت به شمار خواهد آمد. به هر حال اگر تخم مرغ ها براساس وزنشان فروخته شوند، افزایش اندازه از نظر اقتصادی یک مزیت به شمار می آید.

 تنوع اندازه تخم مرغ های ابتدای تولید گله مادر:

اگرچه اولین تخم مرغ های یک گله کوچک تر از تخم مرغ های بعدی خواهند بود، ولی از نظر ژنتیکی مشابه هم می باشند و تخم مرغ های کوچک همان مواد ژنی را به نسل بعد انتقال می دهند که تخم مرغ های بزرگ منتقل می نمایند.

در بعضی موارد صاحبان هچری در ابتدای تولید گله مادر حداقل اندازه تخم مرغ مورد قبول را کم در نظر می گیرند ولی بعد از حدود 10 هفته تولید، حداقل اندازه تخم مرغ مورد قبول را افزایش می دهند.

 تنوع اندازه جوجه:

 تنوع اندازه جوجه

 اندازه جوجه با اندازه تخم مرغ جوجه کشی ارتباط مستقیم دارد. تخم مرغ های بزرگ تر جوجه بزرگ تر و تخم مرغ های کوچک تر جوجه کوچک تر تولید می کنند. همچنین مشخص شده که اگر جوجه های کوچک تر را به طور جداگانه از جوجه های بزرگ تر پرورش دهند بهتر خواهد بود

این مسئله باعث شده که بسیاری از صاحبان هچری تخم مرغ های قابل جوجه کشی را در دو یا سه طبقه بندی وزنی تحت عنوان بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم نماید. (پیش ازقراردادن تخم مرغ ها در انکوباتور)، جوجه هایی که از هر گروه تخم مرغ خارج می شوند به خریدران متفاوت فروخته شده و به این ترتیب اندازه جوجه هماهنگ خواهد بود. این روش از نقطه نظر مدیریت گله های مادر مطلوب و با ارزش بوده، ولی از نظر ژنتیکی دارای عدم مزیت است

در گله مادر نژاد تخمگذار تخم مرغ های جوجه کشی کوچک باعث تولید جوجه های کوچک خواهد شد که این جوجه ها نیز در زمان بلوغ تخم مرغ های تجاری کوچک تولید خواهند کرد. برعکس جوجه هایی که از تخم مرغ های بزرگ خارج شده باشند در زمان بلوغ تخم مرغ های بزرگ تری خواهند گذاشت.

 پیشنهاد: هرگاه مشکل اندازه تخم مرغ در گونه ای از نژاد تخمگذار دیده شد نباید تخم مرغ ها را براساس اندازه در دستگاه بگذارند و حداقل اندازه مورد قبول تخم مرغ های جوجه کشی باید رعایت شود.

 وراثت کیفیت تخم مرغ:

کیفیت تخم مرغ شامل کیفیت پوسته و مواد داخلی آن است. اگرچه اهمیت کیفیت تخم مرغ در نژادهای گوشتی کمتر از اهمیت آن در نژاد تخمگذار است، ولی امروزه دقت و مطالعه در کیفیت تخم مرغ اهمیت بیشتری یافته است.

 کیفیت پوسته تخم مرغ:

کیفیت پوسته تخم مرغ

یکی از مسائلی که در مورد پوسته تخم مرغ مطرح است ضخامت آن است. پوسته های ضخیم تر در مقابل شکستن مقاوم تر هستند. ضخامت پوسته تخم مرغ یک صفت کمی ژنتیکی است که قابلیت توارث نسبتاً کمی دارد

ضخامت پوسته ممکن است با فاکتورهای مدیریتی مختلف مثل درجه حرارت، استرس، بیماری ها، تغذیه و ... تغییر کند. برخی از ناهنجاری های پوسته به ارث می رسند. پوسته های گچی، شیاردار و پوسته هایی از این قبیل ممکن است نتیجه تغییرات ژنتیکی باشد. ناهنجاری های دیگر اغلب به خاطر نقایص موجود در اویدوکت بر روی پوسته ظاهر می شوند.

کیفیت مواد داخلی تخم مرغ:

کیفیت مواد داخلی تخم مرغ

کیفیت آلومین:

 کیفیت آلبومین قابلیت توارثی در حدود 25 درصد دارد. بنابراین کیفیت نامرغوب مواد داخلی تخم مرغ اغلب در نتیجه مدیریت غلط است و کمتر به علت ناهنجاری های ژنتیکی رخ می دهد.

 لکه های خونی:

 لکه های خونی قابلیت توارث ناچیزی دارند. ولی به هر حال این لکه ها در تخم مرغ بعضی نژادها دیده می شوند و موارد وقوع آنها در تخم مرغ های با پوسته قهوه ای بیشتر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۳۰
مهدی عبدالاه نژاد


  • وب ایران سافت
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر